Onderhoud cv gasketel

Onderhoud

Onderhoud van mijn cv gasketel

Bij Verzelen begrijpen we dat de verwarmingsinstallatie meer is dan zomaar een apparaat; het is het kloppend hart dat uw woning voorziet van warmte en comfort. Daarom bieden wij geen standaard keuring, maar een doortastend onderhoud dat de levensduur van uw toestel aanzienlijk verlengt.

Onze deskundige technici volgen een uitgebreide checklist om ervoor te zorgen dat elk aspect van uw verwarmingsinstallatie wordt gecontroleerd en onderhouden:

Zo geniet u steeds van een optimaal comfort en een lagere energierekening.

  1. Initiële meting: We beginnen met een nauwkeurige meting op bedrijfstemperatuur om de huidige staat van uw gasketel te beoordelen.
  2. Veiligheid eerst: We schakelen de cv uit en laten de druk af voor een veilige werkomgeving.
  3. Drukcontrole: De drukvoeler wordt gecontroleerd op correcte werking en het expansievat wordt geïnspecteerd en indien nodig bijgesteld.
  4. Corrosiecontole: Bij condensatie toestellen testen we de aanwezigheid van Fernox Protector, deze protector dient om corrosie te voorkomen en we voegen deze steeds toe indien te kort.
  5. Grondige reiniging: De condensafvoer van condensatieketels wordt gereinigd en de branderkamer wordt zorgvuldig gereinigd.
  6. Branderdichting: De branderdichting van de condensatieketel moet bij wet steeds worden vervangen, het niet vervangen van deze dichting is de nummer één oorzaak van brandgevaar.
  7. Onderdelen vervangen: We controleren de staat van de onderdelen die essentieel zijn voor de goede werking van de ketel. Als we merken dat een onderdeel versleten, defect of lekkage vertoont, vervangen we deze meteen om erger te voorkomen. Dit wel voorwaarde we deze op vooraad hebben. Als het onderdeel niet op voorraad is, informeren we u over de gebrekige situatie en wordt er in onderlingen communicatie een nieuwe afspraak voorzien om dit te vervangen.
  8. Afwerking: Na het terugplaatsen van de brander voeren we een gasdichtheidstest uit en doen we een eindmeting op bedrijfstemperatuur.
  9. Documentatie: U ontvangt een digitaal attest en een gedetailleerde werkbon, en onze technieker geeft u de nodige uitleg over het uitgevoerde werk.

Het onderhoud van je gasketel dient elke 2 jaar uitgevoerd te worden. Dit is een wettelijke verplichting.

Het niet uitvoeren van het onderhoud wordt beschouwd als een milieumisdrijf.
Je kan dus in principe strafrechtelijk vervolgd worden als je geen attest van het onderhoud van je gasketel kan voorleggen.

Onze gecertificeerde technici zorgen ervoor dat je gasketel grondig en vakkundig wordt gecontroleerd en onderhouden. Wij leveren een officieel onderhoudsattest, zodat je altijd aan de wettelijke eisen voldoet. Naast het naleven van de wet, profiteer je van de volgende voordelen:

 • Verhoogde Veiligheid: Een goed onderhouden gasketel vermindert het risico op koolmonoxidevergiftiging en andere gevaren.
 • Optimale Efficiëntie: Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat je gasketel optimaal functioneert, wat kan leiden tot lagere energiekosten.
 • Langere Levensduur: Door je gasketel goed te onderhouden, verleng je de levensduur van het toestel en voorkom je dure reparaties of vervangingen.

Het is moeilijk om een vaste prijs te geven voor het onderhoud van een verwarmingsketel, omdat de kosten sterk kunnen variëren. Wij werken niet met vaste tarieven, aangezien de duur van het onderhoud sterk afhankelijk is van de staat en de mate van verontreiniging van het toestel.

Technici die met vaste prijzen werken, hebben vaak niet de tijd om het onderhoud met de zorgvuldigheid en grondigheid uit te voeren die wij altijd garanderen. Bij ons krijg je een gedetailleerde en doortastende service, waarbij we ervoor zorgen dat je installatie in optimale staat verkeert.

Bij condensatietoestellen moeten ook de dichtingen vervangen worden. De kostprijs hiervan is afhankelijk van het merk en type van het toestel. Welke onderdelen precies vervangen moeten worden, kan niet op voorhand worden bepaald en hangt af van de specifieke staat van je installatie.

Door te kiezen voor onze service, investeer je in de lange termijn efficiëntie en veiligheid van je verwarmingsketel. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten en tarieven. Zo ben je verzekerd van een grondig en betrouwbaar onderhoud, afgestemd op de specifieke behoeften van jouw installatie.

Als huurder ben je verantwoordelijk voor het correct gebruik en het onderhoud van de verwarmingsinstallatie, inclusief de gasketel. Tenzij anders vermeld in je huurcontract, betekent dit dat jij het periodiek onderhoud van de gasketel moet organiseren. Regelmatig onderhoud is essentieel om de veiligheid en efficiëntie van de installatie te waarborgen.

Hier zijn de belangrijkste verplichtingen voor huurders met betrekking tot het onderhoud van de CV en de gasketel:

 1. Periodiek Onderhoud: Het is jouw verantwoordelijkheid om het periodiek onderhoud van de gasketel te plannen en te laten uitvoeren. Dit onderhoud moet elke twee jaar plaatsvinden door een gecertificeerde technicus.
 2. Documentatie: Na het onderhoud ontvang je een reinigings- en verbrandingsattest. Een kopie van dit attest moet je aan de huiseigenaar bezorgen. De originele attesten dien je minstens twee jaar te bewaren.
 3. Ontluchten van Radiatoren: Om een goede watercirculatie te garanderen en oxidatie van het leidingwerk te vermijden, moet je regelmatig de radiatoren ontluchten. Dit kun je zelf doen of door een professional laten uitvoeren.
 4. Melden van Aanpassingen of Herstellingen: Indien er aanpassingen of tussentijdse herstellingen nodig zijn, moet je de verhuurder hier tijdig van op de hoogte stellen. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wie welke herstellingen uitvoert. Over het algemeen zijn herstellingen ten laste van de verhuurder, maar dit moet onderling besproken worden.
 5. Juridische Verplichtingen: Het niet naleven van deze verplichtingen kan juridische gevolgen hebben, zowel voor de huurder als voor de verhuurder. Een goed gedocumenteerd onderhoudsplan helpt beide partijen om aan de wettelijke eisen te voldoen en onnodige problemen te voorkomen.

Door deze verantwoordelijkheden serieus te nemen, zorg je ervoor dat de verwarmingsinstallatie veilig en efficiënt blijft werken, wat uiteindelijk ten goede komt aan zowel het comfort in de woning als de levensduur van de installatie. Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met je verhuurder of een professionele installateur.

Als verhuurder heb je specifieke verplichtingen om te zorgen dat de verwarmingsinstallatie, inclusief de gasketel, in goede staat verkeert voordat een huurder het pand betrekt. Het naleven van deze verplichtingen is essentieel om de veiligheid en efficiëntie van de installatie te waarborgen en om juridische problemen te voorkomen.

Hier zijn de belangrijkste verplichtingen voor verhuurders met betrekking tot de verwarmingsinstallatie:

 1. Initiële Keuring: De verhuurder is verantwoordelijk voor de initiële keuring van de verwarmingsinstallatie. Dit houdt in dat de gasketel en de rest van de installatie gecontroleerd en goedgekeurd moeten zijn voordat de huurder het pand in gebruik neemt.
 2. Verwarming in Orde Vóór Eerste Gebruik: De verwarmingsketel moet volledig in orde zijn en voldoen aan alle wettelijke normen vóór het eerste gebruik door de huurder. Dit zorgt ervoor dat de huurder meteen kan rekenen op een veilige en efficiënte verwarmingsinstallatie.
 3. Aanpassingen na Keuring: Als uit de initiële keuring blijkt dat het toestel niet functioneert volgens de geldende normen, is de verhuurder verplicht om de nodige aanpassingen of reparaties te laten uitvoeren. Na deze aanpassingen moet er een herkeuring plaatsvinden.
 4. Bewijs van Herkeuring: Na eventuele aanpassingen moet de verhuurder een bewijs van herkeuring kunnen voorleggen. Dit document bevestigt dat het nieuwe of aangepaste toestel nu wel voldoet aan alle normen en veilig te gebruiken is.
 5. Samenwerking met Huurder: Het is belangrijk dat verhuurders en huurders goed samenwerken en communiceren over het onderhoud en eventuele problemen met de verwarmingsinstallatie. Dit omvat het delen van keuring- en onderhoudsattesten en het tijdig reageren op meldingen van de huurder over mogelijke problemen of benodigde reparaties.

Door deze verplichtingen na te leven, draagt de verhuurder bij aan de veiligheid en het comfort van de huurders en voldoet aan de wettelijke eisen.
Het zorgt er ook voor dat de verwarmingsinstallatie efficiënt werkt en een langere levensduur heeft.

Onderhoud door Verzelen
Het kan interessant zijn voor de verhuurder om de onderhoudswerken verplicht door onze firma Verzelen te laten uitvoeren. Dit kan worden opgenomen in de huurovereenkomst. Zo bent u als verhuurder verzekerd van de kwaliteit van het onderhoud op uw installatie en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd door ervaren en integere technici. Want als de verhuurder telkens voor de goedkoopst formules kiest waarbij het toestel niet eens wordt open gemaakt, draai jij als eigenaar op voor hoge herstellingskosten die konden worden voorkomen.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met een gecertificeerde technicus of een juridisch adviseur om ervoor te zorgen dat je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

Wanneer je gasketel niet wordt onderhouden, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Eén van de meest bekende en gevaarlijke situaties is koolstofmonoxide (CO) vergiftiging.

Wat is Koolstofmonoxide (CO)?

Koolstofmonoxide (CO) komt vrij bij een slechte verbranding. Slechte verbranding heeft meestal twee oorzaken: gebrekkige verluchting of verwaarlozing van de gasketel. CO is een gas zonder reuk, kleur en smaak, wat het extra gevaarlijk maakt. Jaarlijks zijn er honderden slachtoffers van CO-intoxicatie.

Herkenning van CO-vergiftiging

Een CO-vergiftiging kan je herkennen aan de volgende klachten en symptomen:

 • Meerdere personen hebben gelijktijdig klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid en braakneigingen.
 • De klachten doen zich altijd voor op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld tijdens het nemen van een bad of douche, in de buurt van een doorstromer of CV-ketel.
 • Roetafzetting rondom de doorstromer of CV-ketel op de muur of plafond.
 • Er is een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis (ramen en deuren dampen aan).
 • Er zijn gele in plaats van blauwe vlammen te zien in de doorstromer of CV-ketel.
 • De klachten verminderen als er verlucht wordt of als je buiten gaat.

Wat te doen bij Vermoeden van CO-vergiftiging?

 1. Ventilatie: Open eerst ramen, deuren of garagepoort voor voldoende ventilatie.
 2. Bron Uitschakelen: Schakel indien mogelijk de vermoedelijke bron uit (bijvoorbeeld de gasgeiser in de badkamer of de ketel).
 3. Hulp inschakelen:
  • Als er personen bewusteloos zijn, bel 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
  • Als er geen personen bewusteloos zijn, evacueer iedereen naar de frisse lucht en bel de huisarts.
 4. Veiligheid: Gebruik geen schakelaars (bijvoorbeeld lichtschakelaar of telefoon) en geen aansteker of lucifers. Als de CO-concentratie hoog is, kan dat een ontploffing veroorzaken.

Voorkom CO-vergiftiging

Voorkom gevaarlijke situaties door regelmatig onderhoud van je gasketel te laten uitvoeren. Onze gecertificeerde technici zorgen ervoor dat je installatie veilig en efficiënt blijft werken. Neem contact op met ons om een afspraak te maken en de veiligheid van je woning te waarborge

De verwarmingsketel moet aan bepaalde verbrandingswaarden voldoen. Wijkt het toestel hiervan af, dan wordt de CV-ketel afgekeurd. Veel voorkomende oorzaken zijn:

 • Te hoge CO-waarde
 • Te laag rendement (minstens 90% voor condensatietoestellen)
 • Onvoldoende trek in de schoorsteen
 • Te weinig of geen verluchting
 • Lek in de rookgasafvoer
 • Gaslek

Als na de controle blijkt dat je CV-ketel is afgekeurd, heb je 3 maanden de tijd om de vastgestelde problemen op te lossen.

Vaak zijn kleine aanpassingen voldoende. Maar in sommige gevallen is een vervanging van de CV-ketel noodzakelijk.

Heb je een oude CV-ketel die is afgekeurd? Dan is het misschien een goed idee om te investeren in een nieuwe condensatieketel. Die verbruikt minder energie, is veiliger en stoot minder vervuilende stoffen uit. Zo maak je van een nood een deugd.

Tenslotte moet er een nieuw keuringsattest worden opgesteld. Dit document is het bewijs dat de CV-ketel nu wel correct functioneert. Pas dan mag je de installatie opnieuw in gebruik nemen.

Wij zijn toegewijd aan kwaliteit en transparantie. Onze klanten verdienen het beste, en dat is wat we leveren: een onderhoudsservice die niet alleen voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen, maar ook de prestaties en levensduur van uw gasketel optimaliseert.
Kies voor Verzelen waar we zorg dragen voor uw comfort en veiligheid.
Neem vandaag nog contact met ons op voor een onderhoudsafspraak die het verschil maakt.

Herstelling

Je verwarming of sanitair is defect?
U heeft geen warm water meer?

Voorkom erger en contacteer ons meteen op 056 60 27 61 of via het contactformulier.

 •   Snelle en efficiënte service
 •   Ervaren en gecertificeerde techniekers
 •   Natuurlijk ook voor nieuwe klanten
 • Het onderhoud moet bij wet gebeuren door een erkend vakman.
 • De beste periode om je ketel te laten kuisen is tussen maart en oktober!
  In de lente- en zomermaanden is het gewoonlijk iets rustiger!
  Profiteer van deze periode om uw ketel in topvorm te krijgen, dan komt u in de winter niet voor verrassingen te staan.
 • Dit wordt er gedaan:
  • een rookgasanalyse
  • het ontstoffen van het toestel
  • het verwijderen van lucht uit de leidingen
  • het reinigen van de brander en van de platenwisselaar
  • het controleren van de gasaansluitingen en de waterdruk
  • bij toestellen met een aansluiting op een schoorsteen: het controleren van de trekkracht van de schoorsteen, om zo te controleren of het toestel nog naar behoren werkt.
 • Na het onderhoud krijgt u van ons een reinigings- en een verbrandingsattest.
  Hou dit zorgvuldig bij, dit hebt u nodig voor uw verzekering.

Opgelet!
Bent u huurder?
Dan moet u zorgen voor de periodieke onderhoudsbeurt. Bezorg een duplicaat van de attesten aan de eigenaar.

Panne

Vermijd een panne en vervang tijdig uw ketel.

Is uw ketel ouder dan 15jaar?
Vervang je verwarming nu en bespaar op uw energiefactuur!

Lees meer over een nieuwe ketel tussen onze veelgestelde vragen.

Keuring

Bel ons voor een afspraak op 056 60 27 61 of 056 60 31 75. Je wordt door onze technieker teruggebeld om een afspraak vast te leggen, zodat er zeker iemand thuis is.